İnsan Kaynakları
  • Pozisyonu belirleme ve ilan yayınlama; Birim yöneticilerimiz, belirli bir pozisyon için işe özel sorumlulukları, yetkinlikleri ve akademik yeterlilikleri ve diğer ilgili bilgileri belirler ve uzmanlarımız internet sitemizde iş ilanlarını oluşturur.
  • Ön seçim;  İnsan Kaynakları, başvuruları değerlendirir. İlan edilen pozisyonun gereklilikleriyle uyuşan profilleri, bir sonraki adım için seçer.
  • İlk mülakat;  Adaylar,  yüz yüze ilk mülakatlarını gerçekleştirirler. Daha sonra ilgili yöneticilerimizle mülakatınızı değerlendiririz.
  • İkinci mülakat; Adaylar, daha detaylı bir görüşme için davet edilir. Bu görüşmede İnsan Kaynakları iş için gerekli teknik yeterlilikleri değerlendirir. Görüşme sonucunun olumlu veya olumsuz olduğuyla ilgili, adaya haber veririz.
  •  İş teklifi; Başarı olan adaylarımıza İş teklifinde bulunur ve işe alım süreçlerimize başlarız.
  • İşe alım ve işe başlama; İş teklifini kabul eden adaylarımıza evrak listesi göndeririz. İşe giriş işlemleri sırasında, Şirket prosedürleri ve  İç Hizmet Yönetmeliği çalışanlara verilir. Verilen dokümanlar çalışan tarafından okunarak, anlaşıldığı ve bağlı kalınacağı beyan ettikten sonra iş sözleşmesi imzalanır.